Условия на ползване

 1. Общи условия
  1.1 Регистрирайки се в bids.bg или някой от свързаните с него домейни или компании, Вие потвърждавате, че сте прочели, разбрали и се съгласявате с всички условия, правила и разпоредби, посочени по-долу без всякакви резерви или изменения.
  1.2 Вие удостоверявате, че цялата информация, която сте предоставили на bids.bg при Вашата регистрация е истинска, достоверна и точна и се задължавате да актуализирате и поддържате точността на тези данни при промяна.
  1.3 Вашата поставена парична оферта в сайта на bids.bg е ВАШИЯТ ДОГОВОР.

 1. Участие в търг и продажба
  2.1 В търговете и покупките на стоки на едро имат право да участват юридически и физически (навършили пълнолетие) лица, след регистрация в сайта и последвало потвърждение от наша страна.
  2.2 Онлайн Търговете на bids.bg се провеждат като реални търгове с явно наддаване. Времето до края на търга се удължава с 3 минути, докато никой не предложи по-висока оферта.
  2.3 Описанието на артикулите не е нищо повече от общо мнение за артикула и не е предназначено като официална оценка на стойността или функционалността, основана изцяло на визуалния облик на артикула.
  2.4 Bids.bg не гарантира, че описанията на продуктите или друго съдържание на нашия уебсайт са точни, пълни, надеждни, актуални или без грешки.
  2.5 Bids.bg не носи отговорност за повреди или дефекти, които не са били известни на Продавача или Купувача.
  2.6 Всеки купувач може да провери стоката, която купува преди продажбата. Ние се опитваме да опишем и представим всеки артикул с описание и ясни снимки, но не можем да предоставим типа информация, която купувачът може да очаква от производител или уебсайт на дребно. Насърчаваме личната проверка на артикулите, когато кандидатът изисква проверка на конкретни детайли. Предоставеното описание е общ преглед и не трябва да се счита за задълбочено. Не приемайте информация или функционалност, базирани само на кратко описание и предоставени снимки. Задължение на кандидатите/купувачите е да гарантират, че артикулът е подходящ за неговите цели и потребности.
  2.7 Bids. Bg не е оторизиран продавач на стоки.
  2.8 Всички артикули се продават без гаранция.
  2.9 Всички артикули са без ДДС.
  2.10 Пратките, изпратени с куриер, са без опция за преглед и тест, тъй като продажбите са извършени под формата на търг или покупка на едро и на Купувача предварително е предоставена възможността да се запознае със състоянието на стоката, която закупува.
 1. Провеждане на търг
  3.1 Всички купувачи, желаещи да участват в „ОНЛАЙН ТЪРГОВЕ“ и покупки от раздела „СТОКИ НА ЕДРО“ трябва да се регистрират, преди да бъдат допуснати до участие в търг.
  3.2 Bids.bg си запазва правото да отмени, откаже, дисквалифицира или изтрие всеки търг, оферта, участник в търга, купувач или регистрант по всяко време със или без причина. Bids.bg не е задължен да приеме нито една оферта
  3.3 По свое усмотрение Bids.bg може да изиска от определени участници заплащане на депозит, който след осъществяване на продажбата ще бъде напълно възстановен.
  3.4 Страни по договора за продажба на предложените стоки са Купувачът и Продавачът. Bids.bg не е страна по договора за продажба, действа изключително като агент на Продавача и не носи отговорност за каквото и да е нарушение от страна на Купувача или Продавача.
  3.5 Bids.bg има право да не допусне до участие потенциални Продавачи и/или Купувачи, които не представят подходяща идентификация и информация при нужда.
  3.6 Всички лица участват в търговете и покупките на едро на свой риск.
 1. Провеждане на търг
  4.1 Непосредствено след закупуване на даден артикул Купувачът трябва да предприеме съответните мерки във връзка със заплащане и получаване на спечелената позиция.
  4.2 Всички артикули закупени през седмицата (от понеделник до неделя), трябва да бъдат заплатени до 3 работни дни. Всички продукти могат да се получат лично от нашия офис в София два пъти седмично (вторник и четвъртък – от 14.00 до 18.00 часа).
  4.3 Ако Купувачът не успее да заплати и вземе своята спечелена позиция в срок, bids.bg има право да анулира тази продажба. Съответният артикул ще бъде премахнат от Вашия акаунт и отново ще бъде предоставен за продажба на нашия сайт.
  4.4 Ще ви бъде начислена такса за възстановяване в размер на 10% от продажната цена на артикула/ите, който не са взети. Ако акаунтът ви е деактивиран за неплащане на такси за възстановяване, няма да можем да активираме отново вашия акаунт, докато всички дължими средства не бъдат изплатени изцяло.
  4.5 Можете да заплатите за своите артикули онлайн или на място /в брой/ в нашия офис.
  Приемаме плащания с:
  – карта Visa, Mastercard
  – банков превод
  – плащане в брой при получаване на стока (в нашия офис).
 1. Задължения на Купувача
  5.1 Купувачът трябва да заплати и изнесе закупената стока в определеното от Bids.bg време за собствена сметка и риск.
  5.2 Ако Купувачът не спази това условие, Bids.bg има право:
  – да анулира договора за продажба, да запази депозита, да пусне стоките отново за продажба, както и да отхвърли всички оферти направени от или от името на Купувача.
  5.3 Нито една клауза в този Договор не ограничава възможността на bids.bg да взима извънредни решения и ограничения.
 1. Политика за защита на личните данни
  6.1 От 25 май 2018г. влиза в сила нов регламент за защита на личните данни (General Data Protection Regulation), приет от Европейския съюз. Регламентът има за цел да гарантира защитата на данните на физическите лица от всички държави членки на ЕС и да уеднакви регулациите за тяхната обработка.
  6.2 В качеството си на администратор на лични данни bids.bg отговаря на всички изисквания на новата регулация, като събира единствено данни на лицата до толкова, доколкото са необходими за предоставянето на услугата, и ги пази отговорно и законосъобразно.
  6.3 Bids.bg в качеството си на търговец гарантира на своите клиенти конфиденциалността на предоставените лични данни. Последните няма да бъдат използвани, предоставяни или довеждани до знанието на трети лица.
  6.4 Bids.bg обработва само Лични данни, свързани с покупки на търгове или стоки на едро в съответствие с разпоредбите на Закона за защита на личните данни;
 1. Други разпоредби
  7.1 Цялото съдържание, включено в този сайт като текст, графика, лога, икони на бутони, изображения, аудиоклипове, цифрови изтегляния, събиране на данни и софтуер е собственост на Bids.bg или неговите доставчици на съдържание и е защитено от международните закони за авторските права. Компилацията на цялото съдържание на този сайт е изключителна собственост на Bids.bg и защитена от международните закони за авторските права.
  7.2 Bids. bg предоставя онлайн услуга за закупуване на стоки без гаранция или условия. Ние не поемаме отговорност за неизправности, грешки или закъснения, причинени от прекъсвания в наличността на услугата за онлайн офериране или от нашия уебсайт, или грешки и дефекти в съдържанието или функционалността им, софтуерни и/или хардуерни дефекти.